Del 3: Her er siste del av bedrifter som du møter på stand under Nettverksdagen 2019!

Her er siste del av bedriftene som du møter på stand under Nettverksdagen 2019.

aPOINT tilbyr prosjektledelse, energirådgiving og bistand i forbindelse med digitaliseringsprosjekter. Vi har spesiell kompetanse fra energibransjen , men tilbyr også være tjenester til andre markedssegment.

Vi snakker gjerne med både nyutdannede og erfarne personer som ønsker å jobbe som rådgiver/konsulent, som har relevant kompetanse og personlige egenskaper som passer til denne type arbeid.

OceanFront er et nystartet selskap som tilbyr tekniske tjenester, innkjøps- og logistikkfunksjoner spesielt til selskaper innenfor maritim og marin sektor. Selskapets er spesielt interessert i å opprette kontakt med personer innenfor følgende fagområder:
- Ingeniører innen maritim, havbruk og subsea
- Logistikk og innkjøp
- HMS-K
- Prosjektledelse
- HR
- Prosjektstøttefunksjoner som dokument- og kostkontroll

Autility er et teknologiutviklingsselskap med internasjonale vekstambisjoner som skal utvikle og tilby løsninger for mer automatisert drift og forvaltning av eiendommer. Selskapet har både behov for kompetanse innenfor programmering, analyse, kommersialisering og fagrelatert kompetanse fra bygg/eiendomsbransjen.


Kom Trainee

Kom Trainee er et unikt sammensatt nettverk av bedrifter som ønsker å ta i bruk din kompetanse! Kom Trainee gir deg muligheten til å få relevant og bred arbeidserfaring
i løpet av to år. Kom Trainee skreddersyr et opplegg som passer din bakgrunn og dine ambisjoner. Kystbyen Kristiansund er i voldsom vekst, og ønsker seg samfunnsengasjerte, lærevillige, modige og ambisiøse traineer som vil bidra til videre utvikling i og rundt en særegen og spennende by. Vi leter derfor etter kloke hoder og søknadsfrist til neste års traineekull er 19. januar!


Arena 

Arena er en interesseorganisasjon som arbeider for å skape økt bolyst for studenter og unge arbeidstakere i Nordmørsregionen, med hovedtyngde i Kristiansund.
Arena er bransjeuavhengig og skal gjennom arrangering av faglige og sosiale aktiviteter skape en tverrfaglig møteplass for målgruppen.

0
Feed

Skriv en kommentar