FG Eiendom er på laget som sponsor til Nettverksdagen 2019!

Vi er stolte over å presentere FG Eiendom som sponsor til Nettverksdagen2019! Vi har pratet med eiendomssjef, Nina Mack Korsfur, og spurt om hun kan fortelle mer om FG Eiendom:

FG Eiendom har hovedkontor i Kristiansund og som ble etablert i 1988. Med vår lokale forankring er vi stolte av å være en betydelig eiendomsutvikler med prosjekter over hele Norge. FG Eiendom har i dag 10 ansatte med lang og solid erfaring. Vi jobber med alt fra erverv av tomter til salg av ferdige prosjekt. Til nå har vi vært med på å bygge 1.200 boliger, og utviklet over 360 000 m2 næringsareal. 


FG Eiendom har en betydelig forvaltningsportefølje. Det er særlig blitt arbeidet med konseptutvikling for kontoreiendommer. Vi ser at markedet etterspør i større grad fleksible arealer med korte leiekontrakter. FG Eiendom har siden etableringen vært bevisst på å utføre prosjekter i deleierskap med andre eiendomsutviklere/investorer, og mange av disse er flere gangs samarbeidspartnere.

FG Eiendom har en attraktiv og diversifisert prosjektreserve som vil kunne gi et godt grunnlag for aktiv forretningsutvikling i årene fremover.

Med ambisiøse målsetninger skal vi fortsette å være tilstedeværende, synlig og engasjert eiendomsutvikler. Vi skal fortsette å tenke muligheter fremfor begrensninger. Vi skal fortsette det nære samarbeidet med viktige bidrags ytere til våre prosjekter. Samarbeid er nøkkelordet som best sier hvem vi er, og hva vi står for.


Vi takker FG Eiendom for støtten, gjerne klikk deg inn på deres nettside for å lese mer.

0
Feed

Skriv en kommentar